Commissies en werkgroepen

Commissies worden bemand door bestuursleden en gewone leden.   Werkgroepen worden uitsluitend bemand door leden, maar hebben wel een verantwoordelijke contactpersoon in het bestuur of in de commissie, waar de werkgroep onder valt.