Bestuur

Bestuurssamenstelling

  • Mieke Raemakers-Mennen, voorzitter
  • Petra Geraats, secretaris
  • Paul Dalemans, penningmeester
  • Kitty Aben, bestuurslid
  • Harrie Hennissen, bestuurslid
  • Irma Parren, bestuurslid
  • Hilde van Montfort, bestuurslid