Bestuur

Bestuurssamenstelling

  • Louis Nijssen, voorzitter
  • Petra Geraats, secretaris
  • Geert Wertz, penningmeester
  • Anja Poels, bestuurslid
  • Thieu Lamerichs, bestuurslid

Taakverdeling

De meeste bestuurstaken zijn ondergebracht in de commissies. Klik hier om naar het overzicht van de commissies en werkgroepen te gaan.

Enkele taken zijn aan één lid uit het bestuur gekoppeld. Deze taken zijn: